bit-serijski

bit-serijski
serial by bit
* * *
• serial by bit

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • serijski — sȇrījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na seriju, koji je izrađen u seriji, koji se niže jedan za drugim [serijski broj] SINTAGMA serijska proizvodnja izrađivanje velikih količina jednakih proizvoda u neprekinutom nizu; serijski port inform.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”